پیدا

متبلور در نقش

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، نخستین فوق ستاره ی سینمای ایران متبلور در نقش پرویز پرستویی : « به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی بازیگری ، همواره یکی از نماشاچی هـــــای پروپاقرص ناصر ملک مطیعی بودم . ناصـر ملک ــ مطیعی نقش اصلی اغلب هایی بود کـــــه قهرمان قصّه هایش همیشه از مردانگــی ، جوانمردی ، گــذشت و دفاع از حقوق مظلوم دم می زد . آنقدر خوب این ویژگی ها را در نقش متبلور می کرد کـه حالا با وجود این که چندین دهه جلوی دوربین نرفته است ، همچنان یاد و خاطره اش در دل و ذهن مردم نشسته است . از شاخص ترین کارهــــایش نقش فـــــرمان در قیصر است که هیچ وقت از ذهن هـا پاک نمی شود ؛ یا نقش آسیّد مصطفی در طوقی کــه از نقش های ماندگار تاریــــخ سینما شد . ی نمی تواند امیــــر کبیر زنده یــاد علی حاتمی را فراموش کند ، یا بسیار هـای درخشان دیگر که شاید نتوان از آنها نام بـــرد . ناصر ملک مطیعی از تباری است کــــه هرجا برود جز عزّت و احترام نمی بیند » . پرویز پرستویی همراه با ناصر ملک مطیعی