پیدا

جاودانه ی تاریخ ایران

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله هاشمی رفسنجانی ، نابغه ی تاریخ ایران جاودانه ی تاریخ ایران فیّاض زاهد ، تاریخ و تحلیلگر مسایل : * « آیت الله هاشمی رفسنجانی نقطه ی تعادل و تعاملی است کـــــه یک نظام موفّق شده در 150 سال گذشته بـــــه آن دست پیدا کند . * آیت الله هاشمی رفسنجانــی در دوران جوانی ، یک انقلابــــی است ؛ در میانسالی ، محافظــه کار است و در پایان عمـر خود ، یک یک اصلاح طلب . * آیت الله هاشمی رفسنجانی معدّل تحوّلات 200 ساله ی تاریخ ایران است . * بــــــه نظر من پس از آیت الله هاشمی رفسنجانـــی ، نظام ــ ، تعادل خود را از دست داده است . * زمان و شکل از دنیـــا رفتن آیت الله هاشمی رفسنجانی بــــه شکلی بود که ایشان را در تاریخ ایران جاودانه کرد . فیّاض زاهد ، تاریخ و تحلیلگر مسایل