پیدا

چامه ی بی ریا

درخواست حذف اطلاعات

اهل ریا نمی د چامه ی بی ریای من با سلام و عرض ارادت محضر مهربانی ها:
سروده های شما آنقدر شیرین، جذاب و تأثیرگذار است که با چند بار خواندن، سیراب نمی شوم. در یکی از مصرع هــــــای این سروده فرموده اید که «اهل ریا نمی د، چامه ی بی ریای من» و من با این مصرع خیلی دگرگون شدم. من جزو اولین افرادی بودم کـــــــه «گوهر پارسی»، این گوهر گـــــــرانقدر و ارزشمند را در یکی از انتشارات تهران، بین میدان فردوسی و حسین پیدا کــــــردم و آنقدر ذوق زده و خوشحال بودم که کت را یافته ام که نویسنده اش اهل چنارلق است و بعد از آن ، در اکثر شب نشینی هـا وقتی میهمان ی بودیم یا اقوام به منزل ما می آمدند، یکی از غزلهای دلنشین گوهر پارسی را می خو م و درود می فرستادیم. با توجه به مفهوم مصرع فوق، من چامه بی ریای گوهر پارسی را یدم و خدا کند که در فهرست ریاکاران نباشم!!!
ارادتمند همیشگی - حبیب اشکانی 27 دی 1396 خورشیدی