پیدا

آزمون بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

آزمون بزرگ حبیب اشکانی ، مدیر پایگاه اطّلاع رسانی چنارلق : ــ متأسّفانه رسانه هـــــای کشور ما ، بویــــــژه رسانه ی ملّی مسئول محـــور هستند ؛ بدین معنا کـــــه رضایت مسئولان برایشان کافی است و کاری به مردم و افکار عمومی ندارند . ــ صدا و سیما با عملکرد ضعیف خود در مواقع عادی و بیشتر از آن در مواقع بحرانی ، باعث بی اعتمادی افکار عمومی بـه خود شده و مخاطب چندانی ندارد . ــ وضعیّت نابسامان جامعه در زمینه هــای گـــــوناگون ، فرصت خوبی برای صـــــدا و سیما بود تا از این آزمون بزرگ نتیجه ی خوبی بگیرد ؛ امّا در عمل این گونه نشد و افکار عمومی بیش از پیش بــــه تلویزیون بدبین شدند و رسانـــه ی ملّی حتّی مخاطبان اندک خود را نیز از دست داد . ــ رسانـه ی ملّی متأسّفانه در همه ی بحران هـــــا ، بویــــژه بحران هــــــای اخیر کشور ، خیلی دیر شروع کــــرد و خیلی هم بد تمام کـــــــرد و در این راستا نیز فضای مجازی گـــــوی سبقت را از رسانه ی ملّی ربود . ــ متأسّفانه بـه واسطه ی عملکرد بسیار ضعیف و غیرحرفه ای تلویزیون، افکار عمومی کشور به رسانه های خارجی روی آورده اند. ــ با ظهور فضای مجازی و فشار بـــــه رسانــــه ی ملّـــــــی ، صــــدا و سیما دچار سردرگمی شدید شده و گاه به بهانه ی تعدیل نیرو ، افــــرادی را ا اج یا جا به جا می کند ؛ ظاهراً زلــزله علاوه بر استان های مختلف کشور ، به صدا و سیما نیز رسیده است ! 26 دی 1396 خورشیدی