پیدا

پدرم رفتند ...

درخواست حذف اطلاعات

عالیجناب غفّارخان بزرگ ، پدر ارجمندم که 14 بهمن از این دنیا پرگشودند . پدرم رفتند ... پیش درگاه پدرم ، از یک مشت خاک کمترم . هژبر پاکزاد 14 بهمن 1396 خورشیدی