پیدا

کاش می توانستیم !

درخواست حذف اطلاعات

آقای احسن جعفری ، خویشاوند عزیز در پیام به غزل « شور غم پالا » : کاش می توانستیم ! سلام دل ها ! ارجمند ! مهربانی ها ! « دوست می دارم که چون من،دیگران هم بی ریا قـــــدردانی هــــــا کننــد از ارزش والایتــــــان » کاش می توانستیم به حقیقت ، قدر گوهر شما را بدانیم ! ... احسن جعفری 11 بهمن 1396 خورشیدی