پیدا

ناصر ملک مطیعی

درخواست حذف اطلاعات

عالیجناب ناصر ملک مطیعی ، اسطوره ی فراموش نشدنی سینمای ایران ناصر ملک مطیعی هنرمند بزرگی کــــــه تاریخ سینمای ایران بود و بـــــه میهنش
عشق می ورزید از این دنیا پرکشید.او انسان وارسته ای بود که با عشق مردم زندگی می کرد . شکر خدا کـه مردم قدرشناس ایران هم در سالیان حضور او و در روزگاری کـــــه خانه نشین شده بــود قدرش رادانستند وبه پشتیبانی جانانه ازاو برخاستند.بااندوه فراوان
عالیجناب ناصر ملک مطیعی ، بزرگمرد و فوق ستاره ی خاطـــره ــ آفرین سینمای ایران ، دیروز 4 داد 1397 خورشیدی از دنیا رفت و خاطره هـــــای فراموش نشدنی برایمان به یادگار گــذاشت : نقش آسیابان پیـر در « لذّت گناه » ، نقش آراس خان در « آراس خان » ، نقش پهلوان در « پهلوان مفرد » ، نقش داش فـرمون در « قیصر » ، نقش لوطی حیدر در « بابا شمل » ، نقش کبیر در « سلطان ــ صاحبقران » ، نقش قلندر در « قلنــدر » و نقش های به یاد ماندنی دیگری که در دل ایرانیان جاودانه شده اند . نام زیبای او، نقش های
جانانه ی او که نمادی از فرهنگ دی ای ایران زمین بودند ، چهره ی مردانـــــه ی او ، ایــــران دوستی پایـــــدار او ، سخن و دانش او و برازندگی های مثال زدنی او هرگز از یاد ملّت بزرگ ایران نخواهد ــ رفت . هژبر پاکزاد 5 داد 1397 خورشیدی