پیدا

معرفت شنونده ها

درخواست حذف اطلاعات

منوچهر والی زاده ، صداپیشه و بازیگر هنرمند رادیو و سینمای ایران معرفت شنونده ها منوچهر والی زاده تنها بــــه خاطر معرفت شنونده ها بـــــه رادیو می روم .