پیدا

نیازی به تعریف من نیست

درخواست حذف اطلاعات

دیدار آنتونیو کاستا ، نخست کشور پرتغال با کریستیانو رونالدو پیش از رفتن به روسیّه نیازی به تعریف من نیست آنتونیو کاستا ، نخست پرتغال به کریستیانو رونالدو : « یکی از برتری هـــایی که ما داریم ، حضور بزرگمردی چون کریستیانو رونالدو در تیممان است . نیازی بــــه تعریف من نیست . شما خودتان بهتر می دانیـــــد او کیست . من خیلی اهل فــــوتبال نبــودم . راستش فقط اوزه بیو و فیگو را می شناختم ؛ امّا امروز یک هوادار دو آتشه ی فوتبال هستم . به لطف کریستیانو رونالدو هوادار رئال مادرید هستم . او هرجا کـه باشد حمایت من هم خواهد بود و امروز از او خواسته ای دارم . کریستیانو لطفاً برایمان جام بیاور . تـو تنها ی هستی کـــــه می توانی این جام را بـــــه مردم پرتغال هدیــــه دهی . تـــــو در سال 2016 کار بزرگی چون قهرمانـــی در قارّه ی اروپا را نصیب مردم مهربان پرتغال کردی و از تو سپاسگزارم و حالا امید دارم که تاریخ را در روسیّه برای مردمت بنویسی » .