پیدا

همه از هم دورند

درخواست حذف اطلاعات

سهراب سپهری همه از هم دورند من به آمار زمین مشکوکم تو چطور ؟ اگر این سطح پر از آدم هاست پس چرا این همه دل ها تنهاست ؟ بیخودی می گویند : هیچ تنها نیست . چه ی تنها نیست ؟ همه از هم دورند . همه در جمع ولی تنهایند . من که در تردیدم . تو چطور ؟ نکند هیچ ی اینجا نیست ... سهراب سپهری فرستنده : مهرداد محمودی زاد