پیدا

جامعه ی ی

درخواست حذف اطلاعات

سیّد محمّد حسینی بهشتی ، شخصیّت فرهیخته ی انقلاب ی جامعه ی ی بهشتی : « جامعه ای که در آن گروهی سیر و گروهی گرسنه باشند ، جامعه ی ی نیست » .