پیدا

بعضی از آدم ها

درخواست حذف اطلاعات

بعضی از آدم ها بعضی از آدم های این روزگار اینچنین اند : با گرگ برّه می خورند با چوپان گریه می کنند ...