پیدا

غمخانه ی وارونه

درخواست حذف اطلاعات

کوپال پاکزاد غمخانه ی وارونه چه گـــوید این هـــژبر دلپــــریش از حال و روزش که در غمخانه ی وارونه چون شد بی تو کوپال !