پیدا

ناصرخان ، تاریخ سینمای ایران است

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، اسطوره ی سینمای ایران ناصرخان ، تاریخ سینمای ایران است پرویز پرستویی ، بازیگر : « صدا و سیما بــــه یاد بیـــاورد با ناصر ملک مطیعی چه کـــرد ! ناصر خان تاریخ سینمای ایران است . صدا و سیما مال شما نیست ؛ با پول ما و بیت المال صدا و سیما شده است » .