پیدا

ناصر ملک مطیعی

درخواست حذف اطلاعات

بدرقه ی پرشکوه ناصر ملک مطیعی ، خاطره آفرین تاریخ سینمای ایران ناصر ملک مطیعی ستاره ی بی افول تاریخ سینمای ایران فاطمه ی معتمد آریا ، بازیگر : « یاد ناصر ملک مطیعی ، ستاره ی صبور و بی افــــــــول تاریخ سینمای ایران ، تصویر غیرت و معرفت و مردانگی ... جاودان باد » .