پیدا

درود بر مردم این سرزمین

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، هنرمند فراموش نشدنی سینمای ایران در صحنه ای از شیخ صالح درود بر مردم این سرزمین رضا صادقی ، خواننده : « روحت شاد مرد بزرگ ! شرم بر اونایی کـه دلتو ش تن . شرم بر اونایی کـه حرمت نگه نداشتن و درود بر مردم این سرزمین که ناصر ملک مطیعی رو همیشه دوست داشتن وخواهند داشت ».