پیدا

محو هر اثر

درخواست حذف اطلاعات

محمود صادقی ، ی تهران در مجلس شورای ی محو هر اثر آیت الله هاشمی رفسنجانی از آزاد محمود صادقی : « متأسّفانه برخی تلاش دارند هر اثری از آیت الله هاشمی ــ رفسنجانی ، مؤسّس آزاد را از این محــــو کننــد و تمام تلاش خود را روی این مسأله منعطف کـــــــرده اند و از مسائل اصلی باز مانده اند » .