پیدا

مستشاری

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای سیّد نورالدّین مستشاری ، پزشک عالیقدر شهر رشت و پدر انتقال خون گیلان درگذشت . مستشاری پزشک عالیقدر شهر ما جناب آقای نورالدّین مستشاری،پزشک عالیقدر شهر ما که
در راستی،گذشت و نیک رفتاری سرآمد همه ی پزشکان رشت بود و تا آ ین لحظه ی زندگی حرفه ای خویش به درمان بیماران می ــ پرداخت ، از این دنیا پـرکشید و با کــوله بار خدمت و صداقت در جوار رحمت الهی آرام گرفت . در زمانه ای کـه بسیاری برای ب درآمد بــــــه حرفه ی پزشکی روی می آورند و سوگنـد آرمانی و مهرورزی انسانی خود را زیر گام هـــای ثروت اندوزی و بی احساسی هــــای ناشایست لگـــــدمال می کنند ، این پزشک انساندوست و بــزرگوار
بوعلی سینایی رفتار می کرد و مداوای بیماران و تسکین دردهــــای آنان ــ بدون چشمداشت مادّی ــ اولویّت کاریش بود . با رفتن دکتــــر مستشاری ، شهر رشت فرزند کم نظیر خویش را از دست داد. روان بلند آن پزشک فرهیخته شاد باد . هژبر پاکزاد 14 آبان 1397 خورشیدی